0850 302 39 88
malatyayader@gmail.com

Kırsaldan Evrensele

KIRSALDA EVRENSELE  ÇOCUK HAKLARI

YERELDEN EVRENSELLİĞE HAK TEMELLİ DURUŞ

PROJE HEDEF EVRENİ : Kırsalda taşımalı ve yatılı eğitime devam eden, farklı köylerde ki – 10-15 yaş aralığındaki çocuklar.

ÖRNEKLEM SEÇİMİ      : Proje evreni içerisinde yer alan şartlara uygun farklı sınıf ve yaş grubu

PROJENİN HEDEFİ        : Evrensel çocuk hakları sözleşmesi  referans alınarak  görsel,yazılı ve sözlü anlatımlarla;

1-       Öncelikle çocukların özgüven kazanımı ve birer birey olduklarının bilincinin işlenmesi,

2-      Çocukların hakları konusunda ne bildikleri ve bunun değerlendirilmesi,

3-      Değerlendirme sonucunda, ilgili çocukların bu konu ile ilgili saptanan  eksiklikleri  öncelikli olmak üzere genel anlatımın yapılması,

4-      Görsel, yazılı ve sözlü anlatımlar sonucunda çocukların gerekli bilgi ve donanıma sahip olduğu kanaati oluştuktan sonra;  sosyalleşmenin  ve yaşamsal zamanın  en fazla geçirildiği ayrıca kırsalda en çok hak ihlalinde bulunabilecek  potansiyel  olan aileye,  çocuklarca, çocuk  haklarının anlatımı, ihlali durumunda hangi yollarlın izlene bileceği  ve bu anlatımın diğer yaşam alanlarına da yaygınlaştırmaları,

5-      Verilen eğitim doğrultusunda, bundan böyle bulundukları çevrede ‘’ Çocuk hakları ‘’ konusunda  bilgi verme ve  hak ihlali durumunda öğretilen yolları izlemede liderlik yapma,

PROJENİN UYGULAMA İÇERİĞİ :

Kırsaldan evrensele çocuk hakları projesinde belirlenen proje  evreni  doğrultusunda Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Kurşunlu mahallesinde konuşlanan  ‘’ Kurşunlu yatılı ortaokulu ‘’ projenin örnek seçimi olarak belirlenmiştir.  İsmi geçen okul Malatya merkezine 80 km uzaklıkta olup, çevre mahallelerden pansiyon ( yatılı ) ve taşımalı eğitimin gerçekleştiği bir eğitim kuruluşudur. Okulda  10 derslik 14 eğitimci ve 207 öğrenci  eğitim faaliyeti göstermektedir. Projeye dahil edilen  çoğunluğu kız çocuğu olmak üzere 13 ( onüç ) öğrenci  seçilmiş, seçim yapılırken 5 ( beş ) farklı mahalle , 3 ( üç ) farklı sınıf  dikkate alınmıştır.

Projenin sağlıklı uygulanabilirliliği düşünülerek öncelikle ilk hafta;

1-      Proje ekibince, projenin uygulanacağı okul ziyaret edilmiş,

2-      Proje uygulamacılarınca ön bir araştırma yapılmış,

3-      Malatya barosunda teknik ve bilgisel kaynaklar edinilmiş,

4-      Yayımlanan akademik tez ve projeler incelenmiş,

5-       Malatya Aile ve Sosyal Politikalar  İl  Müdürlüğü, Merkez ve ilçe milli eğitim müdürlükleri , kolluk kuvvetleri ile yazışma ve istişare görüşmeleri yapılmıştır.

Projenin ikinci haftasında ve  ön çalışma sonrasında, projenin uygulanacağı okulda,proje ekibince  çocukların konuya ilişkin bilgi ve düşünceleri serbest uygulama ile yazılı olarak tesit edilmiştir.

Projenin üçüncü haftasında; Malatya aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çocuk gelişimci Sayın Hilal AYDIN ve Sosyal hizmet uzmanı Tuğçe Betül……  ve proje ekibinin de dahil olduğu kadro ile proje uygulama sahası olan okulda gerekli fiziki koşullar uyarlandıktan sonra önceden hazırlanmış olan video,slayt,broşür,el ilanı, boyama kitapçıkları,şapka,tişört,kalem,bloknot vb. materyallerde kullanılarak, proje örneklemine seçilen çocuklara, ‘’ Evrensel çocuk haklarının ne olduğu ve tarihsel gelişimi, şiddet,ihmal,istismar, hak ihlallerinin neler olduğu ve ihlal sonrasında neler yapılması gerektiği,hangi kişi ve kurumlara nasıl ulaşılabileceği, yasal yaptırımları ve sonuçlarını içeren genişletilmiş bir anlatım yapılmış, karşılıklı soru cevap konsepti ile ve konunun akışına göre detaylı anlatım yapılmıştır. Bu anlatım ve hali hazırda bulunan materyallerinde kullanımı ile çocuklara bir haftalık aile,bulundukları sınıf ve mahallerinde Çocuk hakları konusunda anlatım yapılması istenmiştir.

Projenin dördüncü haftasında, öncelikle çocukların proje öncesine göre konu hakkındaki bilgileri sözlü ve yazılı ölçülmüş, proje öncesine göre  yeterli derecede bilgi sahipleri olduğu saplanmıştır.

Projenin beşinci haftasında, projenin örneklemine seçilen çocuklar, ‘’ Çocuk hakları’’ konusunda eğitim alan değil eğitim veren pozisyonunda akran yaşıtlarının da bulunduğu  bir ortamda  sunumlarını yaparak istenilen  ve beklenen donanıma sahip oldukları gözlenmiştir.

Çocukların arada geçen ….  haftalık sürede ‘’ çocuk hakları ‘’ konusunda başta aile,sınıf ve yaşadıkları köylerde bilgilendirme çalışmalarını tamamladıklarını,proje öncesine göre bu konuda daha hassas ve bilgi sahibi oldukları,teorik bilginin yanı  bir hak ihlali durumunda nasıl davranmaları ve hangi yerlere müracaat edebileceklerini kavradıklarını, öğrenmiş oldukları proje heyetince gözlemlenmiştir.

 

SONUÇ VE GÖRÜŞ        :      Kırsalda yaşamını idame ettiren çocuklarımızın metropollere göre daha çekimser olduğu, öz güvenlerinin daha az geliştiği, kendilerini ifade ederken aracı yöntemlerde yetersiz kaldıkları,  kırsalda yaşamanın bazı olumsuzlukları peşinen kabul etmelerine ve bunu değiştiremeyecekleri kanaatinde  oldukları, ebeveyn eğitimlerinin yetersiz olduğu, kamusal imkanların kısıtlı  ve bu imkanlara ulaşmanın zor olduğu, eğitimcilerin kırsalda metropollere göre daha az özensiz olduğu,        kırsalda yaşayan çocuklara tanımsız mevcut ,bilimsel herhangi bir yöntemle ölçülemeyecek           bir psikolojik sınır konulduğu ve bunun kabullendirildiği, çocukların yapabilecekleri  yetide ve bilinç de olmalarına rağmen bir çok yaşamsal hayallerine ket vurulduğu proje heyetince gözlemlenmiştir.

Bu projenin fikir,finansman, yazılım ve uygulama sonucunda ‘’ kırsalda evrensele çocuk hakları ‘’ konusunda bütün özverimizi kullandığımızı toprağa ekilen bir tohum gibi sonuçlarının toplumsal adaptasyon ve uyum anlamda faydalı olacağı kanaati ile proje merkezimizi tebrik ediyor, benzeri projelemelerin çoğaltılması ve  desteklenmesi umut ediyoruz.

Saygılarımızla..

Kırsaldan evrensele çocuk hakları proje ekibi